Παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως / Remote Jobs

Απομακρυσμένα επαγγέλματα ποικίλων ειδικοτήτων διοικητικών υπαλλήλων

Βρίσκουμε το κατάλληλο άτομο με βάση τη φιλοσοφία της κάθε εταιρείας και τις ανάγκες της. Έρχεται είτε στο χώρο της επιχείρησης είτε απομακρυσμένα με παροχή υπηρεσιών σε μέρες και ώρες που έχουν συμφωνηθεί.

Τι Προσφέρουμε

 • Γραμματειακή Υποστήριξη
 • Βοηθός Προέδρου – Personal Assistant
 • Υπάλληλος ανθρωπίνου δυναμικού – HR
 • Βοηθός λογιστηρίου
 • Υπάλληλος καταχωρίσεων εμπορικής & λογιστικής διαχείρισης
 • Υπάλληλος Εισαγωγών-Εξαγωγών
 • Υπάλληλος υποστήριξης υπολογιστών – IT

Οφέλη της επιχείρησης

 1. Ελαχιστοποιείται το κόστος του υπαλλήλου, μόνο στις ώρες που απαιτείται & όχι σε μηνιαία ή part time σύμβαση
 2. Μηδενίζονται οι εργοδοτικές εισφορές
 3. Δεν απαιτείται σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου
 4. Απαλλάσσεται από άδειες & επιδόματα
 5. Το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προσμετράτε στα έξοδα στης επιχείρησης
 6. Δεν απαιτείται εργασιακός χώρος για να υλοποιηθούν οι εργασίες της κάθε επιχείρησης

Εγγραφείτε και μείνετε ενημερωμένοι για όλες τις προσφορές μας!